Projeler ve Referanslar

Kocaeli Tramvayı, Sekapark - Otogar Hattı

Katener Sistemi - Tedarik ve Montaj İşleri 

İzmir'deki projeye paralel olarak, CCE'ye 9,2 km'lik duble hat katener sisteminin ve Kocaeli tramvay projesindeki ilgili depo alanlarının tedarik ve kurulum işleri verildi. Proje; tasarımı, yerel ve uluslararası tedarikçilerden katener ekipmanlarının teslimini ve montaj ve devreye alma işlerini kapsamaktadır.   

Bu proje devam etmektedir. 

Otobüs durağından İzmit Körfezindeki Sekapark'a uzanan Kocaeli tramvay hattı
Otobüs durağından İzmit Körfezindeki Sekapark'a uzanan Kocaeli tramvay hattı

İzmir Tramvayı, Konak ve Karşıyaka Hatları

Havai Temas Hattı - Tedarik ve Montaj İşleri 

Gülermak Sanayi, 22,2 km'lik duble ray havai hattının ve ilgili iki deponun tedariği ve kurulumunu CCE'ye havale etti. Proje; tasarımı, yerel ve uluslararası tedarikçilerden katener ekipmanlarının teslimini ve montaj ve devreye alma işlerini kapsamaktadır. 

Bu proje devam etmektedir.

İzmir körfezinin kuzey kıyısındaki Karşıyaka Hattı:

Alaybey'deki gezinti yeri ile Mavişehir banliyö istasyonunu bağlayan İzmir körfezinin kuzey kıyısındaki Karşıyaka Hattı.
Alaybey'deki gezinti yeri ile Mavişehir banliyö istasyonunu bağlayan İzmir körfezinin kuzey kıyısındaki Karşıyaka Hattı.

Karşıyaka hattının kateneri iki bölüme kuruldu. İlk bölüm sadece 2 ayda tamamlandı. İlk testler Ocak 2017 başında gerçekleşti.

Komple hat 29.04.2017 tarihinde yolcu servisine açıldı.

 

İlerleyen çalışmalar ve Karşıyaka hattındaki ilk trenler:

 

İzmir körfezinin güney kıyısındaki Konak Hattı:

Halkapınar banliyö istasyonundan başlayıp, eski şehir merkezi üzerinden, sahil şeridi boyunca Fahrettin Altay’a ulaşan İzmir Körfezinin güney kıyısındaki Konak Hattı.
Halkapınar banliyö istasyonundan başlayıp, eski şehir merkezi üzerinden, sahil şeridi boyunca Fahrettin Altay’a ulaşan İzmir Körfezinin güney kıyısındaki Konak Hattı.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Hattı Gebze-Köseköy Bölümü

Sinyalizasyon Telekomünikasyon ve Elektriklendirme Danışmanlığı

Köseköy-Gebze projesi, 490 km’lik İstanbul – Ankara Hızlı Tren Hattının 56 km’lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümdeki mevcut hat TCDD’nin en yeni standartlarına göre modern teknolojiyle iyileştirilmiş ve yenilenmiştir. Hat, yol üstünde 6 istasyonun bulunduğu 160km/s hız için elektrikli çift raylı bir hattır.  

 

 

CCE, ILF Danışmanlık Mühendislerine aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır: 

 • ETCS1 sinyalizasyon sistemi ve telekomünikasyon sistemleri için tasarımın gözden geçirilmesi
 • Yerinde inceleme ve hattın üzerinde dinamik testlerin yapılması.

Durmazlar için Araç üstü Ekipmanlar

Green City Sınıfı için ATP, Telsiz ve Kontrol ekipmanları 

Durmazlar firması BursaRay sistemi için yeni yüksek zemin bir LRT araç geliştirdi. CCE, 60 aracın modern araç-üstü sistemlerini yaparak Durmazlar'a teslim etti.

 • Otomatik Tren Koruma sistemi (ATP)
 • Telsiz teknolojisi
 • bir yolcu anons sistemi, CCTV, ekranlar ve ilgili kontrol ekipmanlarıyla birlikte tam bir Yolcu Bilgilendirme Sistemi  

Bu proje hala devam etmektedir ve 2017 yılına kadar sürecektir.  

Bursa Depo Alanındaki Green City 401
Bursa Depo Alanındaki Green City 401

Burulaş için Araç Yükseltme Projesi

Rotterdam'dan SG2 Sınıf Duewag trenler 

Rotterdam Metrosunun önceki 5231'i Bursa depo alanında 302 olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar komple yenileme gördüler ve modern ATP, telsiz ve bilgi sistemleri ile donatıldılar.
Rotterdam Metrosunun önceki 5231'i Bursa depo alanında 302 olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar komple yenileme gördüler ve modern ATP, telsiz ve bilgi sistemleri ile donatıldılar.

CCE, daha önce Rotterdam Metro sisteminde kullanılan 22 Burulaş filosu aracını Otomatik Tren Koruma ve telsiz iletişimi için gerekli kontrol teknolojileriyle donattı.  Mevcut BursaRay altyapısı ile tam uyumluluk bu proje için vazgeçilmez bir gereklilik oldu. Son teknoloji sinyalizasyon ve haberleşme sistemi ile geleneksel araç sistemlerinin entegrasyonu müşteri ile mükemmel işbirliği içinde uzmanlaşılan ilginç bir zorluk ortaya çıkardı.

Bu araçların ATP sistemi bağımsız güvenlik denetmeni tarafından sertifikalandırılmıştır. 


Manila/ Filipinler Hafif Raylı Hat 1, Kuzey Genişletmesi

Sinyalizasyon Projesi Yönetimi 

Yeni Sinyalizasyon sisteminin tek bir birleşik kontrol merkezinden yönetilen, mevcut Sinyalizasyon sistemi ile tam uyumlu olması gerekiyordu. Çalışmaların ve işletmeye almanın, devam eden tren işletimleri sırasında icra edilmesi gerekiyordu.  3 Sınıf araç ile uyumluluk sağlanmalıydı.   

Manila Hafif Raylı Hattı 1'in Kuzey Genişletmesinin sinyalizasyon sistemi DMCI firmasının önderliğindeki bir Konsorsiyum tarafından icra edilmiştir.  

CCE, ~ 5 Milyon Euro hacmindeki tüm sinyalizasyon sistemi için Konsorsiyumun proje yönetim yüklenicisiydi.

Proje Ortak İstasyondan Monumento'ya uzanan hattın genişletilmesi ve bunun mevut Hafif Raylı Hat 1 ile entegrasyonunu kapsıyordu.    


Bursa Hafif Raylı Sistem (Faz 2)

Proje Yönetimi 

Bursa Hafif Raylı Sistem (Faz 2) Projesi, Yapı Merkezi firması önderliğindeki bir Konsorsiyum tarafından icra edilmiştir.  CCE ~ 25 Milyon Euro'luk bir hacme sahip olan tüm elektromekanik işler için Konsorsiyumun proje yönetim yüklenicisi olmuştur.

Proje şu genişletmeleri içermektedir 

 • Batı Hattının ~6,6 km ve 6 istasyon ile genişletilmesi, 
 • Kuzey Hattının ~ 2,2 km ve 2 istasyon ile genişletilmesi, 
 • Depo alanına 9 tane ilave park hatlarının entegrasyonu ve depo anklaşmanın yenilenmesi.  

Elektromekanik işler, Faz 1'de mevcut Sinyalizasyon sistemi ile tam entegrasyon için gerekli Sinyalizasyonun alt sistemlerini içermekteydi. Telsiz sisteminin analogdan dijital TETRA teknolojisine tam bir geçişini gerektiren telekom sisteminin genişletilmesi gerekmekteydi. Aynı şekilde SCADA sisteminin de genişletilmesi gerekti. İstasyonların ise asansör ve yürüyen merdivenlerle donatılması gerekiyordu.  

Mevcut B80 Sınıfı araçların araç-üstü sistemlerinin yeni alt yapı sistemlerine adapte edilmesinin ardından yeni B2010 Sınıfı araçlar için yeni ekipmanların teslimi yapılmıştır.  


Bursa Hafif Raylı Sistem (Faz 2)

Kurulum İşleri 

CCE, Bursa Hafif Raylı Sistem (Faz 2) Projesinin tüm elektromekanik tesisat işlerinden sorumlu oldu.  Çalışmaların kapsamına şunlar dahildi: 

 • 3 sinyalizasyon anklaşmanları, hat boyu sinyaller, aks sayaçları, ray aktarıcıları (balise'ler), makas motorları ve ilgili kablolama işleri
 • TETRA baz istasyonları, telsiz direkleri, tünel leaky feeder kabloları ve repeaterler
 • SCADA merkezi sistemi, hat tarafı RTU'ları (uzak terminal üniteleri) ve çevresel ekipmanlar
 • 6 aynı seviyede ve 2 yeraltı istasyon için yürüyen merdiven ve asansörler
 • ana hatlarda ~18 km ve depo park hatlarında ~4 km katener montaj ve devreye alma işleri (1500V 2MW-1CW tipi)
 • 1,3 km çift beslemeli HRS ve tramvay için test hattının katener montaj ve devreye alma işleri